Data privacy statement – Hiddn Security AS and Hiddn Solutions ASA (Office translation)

These conditions apply from April 20th, 2018 to customers of Hiddn Security AS (“Hiddn” or “the Company”), and indirectly to customers purchasing Hiddn products through our distributors, that establish contact with the Company. If you require insight in what personal data Hiddn keeps on record, please contact us either through your distributor or directly.

Behandling av personopplysninger

Hvem er behandlingsansvarlig?

Hiddn Security AS, org.nr 980 447 146 og morselskapet Hiddn Solutions ASA, org.nr 979 867 654, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med Hiddn. Du finner kontaktinformasjon til selskapene nederst i disse betingelsene.

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler?

Vi behandler personopplysningene som du gir oss i forbindelse med kontakt med Hiddn Security AS, altså firmanavn, adresse, kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer, kjøpshistorikk.

Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?

Dine personopplysninger blir behandlet for følgende formål:

  1. For å opprette bedriftskonto hos Hiddn Security AS.
  2. For å adressere fakturaer.
  3. For å adressere nyhetsbrev og tilbud.
  4. For å forenkle prosessen ved eventuelle reklamasjoner.
  5. For å sende invitasjon til spesielle Hiddn-arrangementer.
  6. For å oppdatere avtaler og rabatter basert på bedriftens innkjøpshistorikk.
  7. For å svare på spørsmål og følge opp etter kontakt med kundeservice.
  8. For å gjennomføre kundeundersøkelser i forbindelse med Hiddn Security AS.
  9. For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere har reklamert på.
Hva er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger, er at behandlingen er knyttet til berettigede interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser for å behandle personopplysningene om våre kunder til de formålene som ble nevnt tidligere er berettigede, og at personvernhensynet til deg ikke overstiger denne interessen. Denne vurderingen skyldes spesielt at (i) vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser i samsvar med disse betingelsene hvis vi ikke får kontaktinformasjonen og (ii) at vi behandler så få personopplysninger om kontaktpersonen som mulig, og opplysningene behandles utelukkende for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i samsvar med avtalen mellom Hiddn Security AS og kunden.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når bedriften avslutter sitt kundeforhold som bedriftskunde til Hiddn Security AS. Hvis vi får informasjon, fra deg eller på andre måter, om at du ikke lenger arbeider i bedriften eller ikke lenger skal representere bedriften ovenfor Hiddn Security AS, vil dine personopplysninger slettes.

Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi deler personopplysningene dine med:
– Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav).

Som behandlingsansvarlig deler også Hiddn Security AS og Hiddn Solutions ASA personopplysninger med hverandre.

Rutiner for arkivering og sletting av personopplysninger

Alle personopplysninger som er nevnt i disse betingelser lagres i bedriftens salgs- og logistikk-system og kan beholdes på grunn av historikk og oppfølging så lenge firmaet eller kontaktpersonene ikke eksplisitt ber om å bli slettet.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan bedriftskontoen hos Hiddn Security AS bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med opplysninger om en annen representant for bedriften.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra Hiddn Security AS gjøres i form av telefon eller e-post. Du kan når som helst melde fra om at du ikke ønsker ytterligere kontakt med Hiddn Security AS, men dette kan da som forut nevnt kunne påvirke kundeforholdet til Hiddn Security AS.

Hvis du ønsker innsyn i eller korrigering av personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte oss på en av adressene under kontaktinformasjon nederst i disse betingelsene).
Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Hvilket lands lovverk gjelder

Hiddn Security AS er et norsk selskap og personopplysninger er derfor regulert av den norske personopplysningsloven. Dette gjelder retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Sikring av personopplysninger

Alle personopplysninger lagres i selskapets salgs- og logistikk-system og disse opplysninger er ikke tilgjengelig for tredjepart men kun gjennom bedriftens interne datasystemer.

Endring av betingelser

Vi har rett til å endre disse betingelsene og endringene varsles per e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste utgaven av betingelsene på www.hiddn.no

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om Hiddn, kan du kontakte oss via:

Hiddn Security AS
sales@hiddn.no
Nedre Vollgate 4 0158 Oslo
+47 2212 0012

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte konsernets personvernombud på: privacy@hiddn.no